thanh khoản

Truy cập Nhóm thanh khoản cấp 1 đa tài sản

Giải pháp thanh khoản thể chế

Các giải pháp thanh khoản của tổ chức tại XS được thiết kế cho các nhà môi giới bán lẻ mới và hiện tại, những người muốn có quyền truy cập vào nhóm thanh khoản cấp 1 đa tài sản của chúng tôi.

Các giải pháp này cho phép các nhà môi giới bán lẻ kết nối nền tảng giao dịch của họ với nhóm thanh khoản cấp 1 đa tài sản của chúng tôi thông qua tích hợp FIX API và kết nối cầu nối, để cho phép khách hàng của họ giao dịch nhiều loại tài sản với điều kiện giao dịch tốt nhất.

Nó bao gồm một tài khoản omnibus với tích hợp API FIX và kết nối cầu nối, bên cạnh chương trình đào tạo hoàn chỉnh và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Nếu bạn muốn biết thêm về các giải pháp thanh khoản cho tổ chức của chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected].

快速訪問

快速访问