เลเวอเรจแบบไดนามิก

ระดับเลเวอเรจแบบไดนามิกต่อประเภทสินทรัพย์

ทดสอบอำนาจการลงทุนของคุณด้วยเลเวอเรจแบบไดนามิกที่สูงถึง 1:1000 เลเวอเรจแบบไดนามิกช่วยให้คุณซื้อขายโดยใช้เงินทุนที่น้อยลงและปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณการซื้อขายของคุณ XS ใช้รูปแบบเลเวอเรจแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับตำแหน่งการซื้อขายของลูกค้าโดยอัตโนมัติ เนื่องจากปริมาณต่อตราสารของลูกค้าเพิ่มขึ้น เลเวอเรจสูงสุดที่เสนอจึงจะลดลงตามตารางต่อไปนี้ โมเดลเลเวอเรจแบบไดนามิกของเราเป็นเลเวอเรจสำหรับตราสารการเทรดแต่ละรายการ ดังนั้น หากลูกค้ามีตำแหน่งเปิดในหลายตราสาร เลเวอเรจจะถูกคำนวณแยกกันในแต่ละสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น: เทรดเดอร์มี 100 ล็อต Buy EURUSD จากนั้นก็เริ่มต้นเทรด GBPUSD ข้อกำหนดมาร์จิ้นของเขา/เธอสำหรับ GBPUSD จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะของ EURUSD ที่มีอยู่

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของฟอเร็กซ์

ในการคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องใช้ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงยอดสุทธิของปริมาณ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์มี 200 ล็อต Buy และ 100 ล็อต Sell ด้านที่มี Exposure มากที่สุดคือ 200 ล็อต Buy ดังนั้นจำนวนสุทธิ 100 ล็อต Buy จะเป็นค่าที่ใช้ในการคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องใช้

โมเดลเลเวอเรจแบบไดนามิกดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงว่าเทรดเดอร์มีการเปิดหลายสถานะหรือสถานะเดียว ผลรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณมาร์จิ้น ดังนั้นไม่ว่าการเทรด 10 สถานะ สถานะละ 10 ล็อต หรือ การเทรด 1 สถานะ 100 ล็อต ก็จะต้องใช้มาร์จิ้นเท่ากัน

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-20
1000
20-50
500
50-100
200
100-200
100
200+
25

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:1000
ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 55 ล็อต Buy (หรือ Sell) USDCAD ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:1000) เท่ากับเลเวอเรจของชื่อย่อดังกล่าว (1:1000) ดังนั้นมาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
20
0.10%
20 (ล็อต) * 100,000 / 1000 (เลเวอเรจ)
2,000 USD
30
0.20%
30 (ล็อต) * 100,000 / 500 (เลเวอเรจ)
6,000 USD
5
0.50%
5 (ล็อต) * 100,000 / 200 (เลเวอเรจ)
2,500 USD
55
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
10,500 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของโลหะมีค่า

เลเวอเรจแบบไดนามิกจะเป็นเลเวอเรจต่อตราสารการเทรด ดังนั้นหากลูกค้าเปิดสถานะในหลายตราสาร เลเวอเรจจะถูกคำนวณแยกกันสำหรับแต่ละชื่อย่อ หากเทรดเดอร์เปิดสถานะ XAGUSD แล้วเริ่มต้นเทรด XAUUSD ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับ XAUUSD จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานะ XAGUSD ที่มีอยู่

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-5
500
5-20
200
20-40
100
40-80
50
80+
25

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:500 ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 35 ล็อต Buy (หรือ Sell) XAUUSD ที่ราคาสปอต 1,650 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:500) เท่ากับเลเวอเรจของชื่อย่อดังกล่าว (1:500) ดังนั้นมาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:
ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
5
0.20%
5 (ล็อต) * 100 * 1650 / 500 (เลเวอเรจ)
1,650 USD
15
0.50%
15 (ล็อต) * 100 * 1650 / 200 (เลเวอเรจ)
12,375 USD
15
1.00%
15 (ล็อต) * 100 * 1650 / 100 (เลเวอเรจ)
24,750 USD
35
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
51,150 USD
หมายเหตุ: การคำนวณมาร์จิ้น: มาร์จิ้นที่ต้องใช้ = ปริมาณ * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด / เลเวอเรจ

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของดัชนีหลัก

ดัชนีหลัก ได้แก่: US500, US100, US30, UK100, DE40, AUS200, F40, JP225 และ EU50

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-20
200
20-50
100
50-100
50
100-200
25
200+
10

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:500
ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 30 ล็อต Buy (หรือ Sell) US100 ที่ราคาสปอต 11430 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:500) และเลเวอเรจสูงสุดของชื่อย่อดังกล่าว (1:200) ดังนั้นมาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
20
0.50%
20 (ล็อต) * 11430 / 200 (เลเวอเรจ)
1143 USD
10
1.00%
10 (ล็อต) * 11430 / 100 (เลเวอเรจ)
1143 USD
30
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
2,286 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของดัชนีรอง

ดัชนีรองที่มีให้บริการ ได้แก่: ES35 และ HK50

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-20
100
20-50
50
50-100
25
100-200
10
200+
5

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:500 พิจารณาบัญชี USD ที่มีการซื้อ (หรือขาย) 45 ล็อต ES35 ที่ราคาสปอต 7595 อัตรา EUR/USD ณ เวลาที่ซื้อขายคือ 1.05 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:500) และเลเวอเรจสูงสุดของชื่อย่อดังกล่าว (1:100) ดังนั้นมาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:
ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
20
1.00%
20 (ล็อต) * 7595 / 100 (เลเวอเรจ)
1519 EUR
25
2.00%
25 (ล็อต) * 7595 / 50 (เลเวอเรจ)
3797.5 EUR
45
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น (5316.5 EUR * 1.05)
5582.3 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของฟิวเจอร์ส

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-10
200
10-50
100
50-100
25
100+
10

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:500
ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 25 ล็อต Buy (หรือ Sell) ฟิวเจอร์สข้าวสาลีที่ราคา 915 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:500) สูงกว่าเลเวอเรจสูงสุดของชื่อย่อดังกล่าว (1:200) ดังนั้นมาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
10
0.50%
10 (ล็อต) * 100 * 915 / 200 (เลเวอเรจ)
4,575 USD
15
1.00%
15 (ล็อต) * 100 * 915 / 100 (เลเวอเรจ)
13,725 USD
25
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
18,300 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของพลังงาน

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-10
200
10-50
100
50-100
25
100+
10

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:200
ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 60 ล็อต Buy (หรือ Sell) น้ำมัน US ที่ราคาสปอต $85 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:200) เท่ากับเลเวอเรจสูงสุดของชื่อย่อดังกล่าว (1:200) มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
10
0.50%
10 (ล็อต) * 1000 * 85 / 200 (เลเวอเรจ)
4,250 USD
40
1.00%
40 (ล็อต) * 1000 * 85 / 100 (เลเวอเรจ)
34,000 USD
10
4.00%
10 (ล็อต) * 1000 * 85 / 25 (เลเวอเรจ)
34,000 USD
60
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
72,250 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของหุ้น

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-500
50
500-1000
20
1000-4000
10
4000+
2

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:500
ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 4500 ล็อต Buy (หรือ Sell) หุ้น Apple ที่ราคาสปอต $143 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:500) สูงกว่าเลเวอเรจสูงสุดของชื่อย่อดังกล่าว (1:50) มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
500
2.00%
500 (ล็อต) * 143 / 50 (เลเวอเรจ)
1,430 USD
500
5.00%
500 (ล็อต) * 143 / 20 (เลเวอเรจ)
3,575 USD
3000
10.00%
3000 (ล็อต) * 143 / 10 (เลเวอเรจ)
42,900 USD
500
50.00%
3000 (ล็อต) * 143 / 2 (เลเวอเรจ)
35,750 USD
4500
สกุลเงินในบัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
82,225 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นของคริปโตเคอเรนซี

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-5
200
5-15
50
15-50
10
50-100
5
100+
1

ตัวอย่างเช่น:

เลเวอเรจของบัญชีลูกค้า – 1:500
ลองพิจารณาบัญชี USD ที่มี 17 ล็อต Buy (หรือ Sell) ETHUSD ที่ราคา $1350 ในตัวอย่างนี้ เลเวอเรจของบัญชี (1:500) สูงกว่าเลเวอเรจสูงสุดของชื่อย่อดังกล่าว (1:200) มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะเป็นดังนี้:

ล็อต ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง การคำนวณมาร์จิ้น มาร์จิ้น
5
0.50%
5 (ล็อต) * 1350 / 200 (เลเวอเรจ)
33.75 USD
10
2.00%
10 (ล็อต) * 1350 / 50 (เลเวอเรจ)
270 USD
2
10.00%
2 (ล็อต) * 1350 / 10 (เลเวอเรจ)
270 USD
17
บัญชีของข้อกำหนดมาร์จิ้น
573.75 USD

ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสกุลเงินรองเฉพาะต่างๆ

โปรดทราบว่าเลเวอเรจสำหรับสกุลเงินเฉพาะ RUB, CNH, TRY, BRL, TRY, CHF, DKK, CZK
และสกุลเงินรองต่างๆ จะเป็นดังนี้

ล็อต เลเวอเรจสูงสุด
0-20
100
20-50
50
50-100
20
100+
10

เทรดด้วยเลเวอเรจแบบไดนามิก

การบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณสำคัญยิ่งกว่าที่เคย เนื่องด้วยคุณสามารถนำเลเวอเรจที่สูงไปใช้กับสถานะเริ่มต้นของคุณ สภาวะตลาดและความผันผวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นโปรดคอยติดตามตลาดและตัดสินใจเทรดบนพื้นฐานของข้อมูล

ใช้เลเวอเรจเพื่อประโยชน์ของคุณ

เลเวอเรจที่สูงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น การติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญเสียเงินทุนทั้งหมดไปกับความผันผวนของตลาด การเทรดด้วยเลเวอเรจช่วยให้คุณควบคุมสถานะที่เกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นของคุณได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการลงทุน แต่ก็อาจเพิ่มการสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามได้ด้วยเช่นกัน
เคล็ดลับบางประการในการใช้เลเวอเรจเพื่อประโยชน์ของคุณคือ:

เข้าร่วมกับเราตอนนี้และเทรด CFD ฟอเร็กซ์, หุ้น, คริปโต, ดัชนี, โลหะมีค่า และน้ำมันด้วยสเปรดที่ต่ำเป็นพิเศษและการดำเนินการที่รวดเร็วซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้

การบังคับใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะถูกโพสต์ในนโยบายนี้ ดังนั้นคุณควรเยี่ยมชมและตรวจสอบนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected]

快速訪問

快速访问