Logo

XS มีเดียเซ็นเตอร์

รับข่าวสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่ XS พร้อมมีเดียเซ็นเตอร์ (สื่อต่าง ๆ)

โซลูชั่นก็อปปี้เทรด

"ชุดสื่อสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือประกาศสำคัญ (เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อ และข้อมูลพื้นฐาน) : เข้าถึงแหล่งข้อมูล ที่จำเป็นผ่านชุดสื่อของ XS ค้นหารูปภาพที่มีความละเอียดสูง โลโก้ ชุดสื่อเกี่ยวกับข่าวในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูล โดยละเอียดและข้อมูลความเป็นมาเพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ XS และข้อเสนอต่างๆ"

โซเซียลมีเดีย

เชื่อมต่อกับ XS บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาของเรา ติดตามข่าวสารล่าสุด เข้าร่วมการสนทนา และเข้าร่วมการสนทนาติดตามเราบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับการ อัปเดตและการตอบกลับแบบเรียลไทม์

ชุดสื่อ

รูปภาพและโลโก้ความละเอียดสูงชุดสื่อสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือประกาศสำคัญเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อและข้อมูลความเป็นมา

เครื่องหมายการค้าและ/หรือโลโก้ทั้งหมดที่แสดงบนแบนเนอร์/ข้อมูล/บนเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือโลโก้ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และไม่นับว่าเป็นการรับรองหรือ เป็นคำแนะนำขององค์กรเหล่านั้น นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าและ/หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ขององค์กรบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเป็นนัยทั้งทางตรง และทางอ้อมว่าองค์กรเหล่านั้นได้รับรองหรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ XS