Logo

Truyền thông XS

Cập nhật thông tin về những sự kiện mới nhất tại XS với Media Center.

Giải Pháp Sao Chép Giao Dịch

Bộ tài liệu báo chí dành cho các buổi ra mắt sản phẩm hoặc thông báo quan trọng, bộ công cụ truyền thông, tờ thông tin và thông tin cơ bản. Truy cập các tài nguyên cần thiết thông qua bộ công cụ truyền thông XS. Tìm các hình ảnh, biểu tượng, tài liệu báo chí có độ phân giải cao cũng như các thông tin chi tiết để hỗ trợ bạn hiểu hơn về XS.

Truyền Thông

Kết nối với XS trên nền tảng truyền thông để trở thành một phần của cộng đồng trực tuyến sôi động. Luôn cập nhật những tin tức mới nhất, tham gia thảo luận. Theo dõi chúng tôi để cập nhật và tương tác theo thời gian thực.

Bộ Truyền Thông

Hình ảnh và logo có độ phân giải cao. Bộ tài liệu báo chí để ra mắt sản phẩm hoặc thông báo quan trọng. Bộ công cụ truyền thông. Tờ thông tin cơ bản

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc logo hiển thị trên biểu ngữ/ tài liệu/ trang web này là nhãn hiệu và/ hoặc logo của chủ sở hữu tương ứng và không phải là sự chứng thực hay khuyến nghị của các tổ chức đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu và/ hoặc liên kết đến trang web của tổ chức bên thứ ba không nhằm mục đích ngụ ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có bất kỳ mối liên kết nào với XS.