Logo

Đòn Bẩy Động

Tối đa hóa tiềm năng giao dịch với đòn bẩy động lên tới 1:1000.

Giải Pháp Sao Chép Giao Dịch

Đòn Bẩy Động Là Gì?

Đòn bẩy động cho phép giao dịch với số vốn nhỏ hơn và được tự động điều chỉnh theo khối lượng giao dịch của bạn.

Đòn Bẩy Động Cùng XS

XS sử dụng mô hình đòn bẩy động tự động điều chỉnh theo vị thế giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng giao dịch tăng thì đòn bẩy tối đa được cung cấp sẽ giảm tương ứng.

XS cung cấp đòn bẩy động lên tới 1:1000 trên nhiều loại tài sản và các loại tài khoản khác nhau. Mô hình đòn bẩy động được áp dụng trên mỗi công cụ giao dịch. Như vậy, nếu khách hàng có các vị thế mở trên nhiều loại tài sản thì đòn bẩy sẽ được tính riêng trên từng tài sản giao dịch.

Loại Tài Sản Đòn bẩy tối đa
FX Majors 1:2000
Vàng 1:2000
FX Minors 1:500
Dầu thô 1:500
Chỉ số chính 1:500
BTC & ETH 1:500
FX Exotics 1:200
Bạc 1:200
Chỉ số phụ 1:100
Bạch kim & Palladium 1:100

Yêu Cầu Ký Quỹ

FX Majors

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-2 0.05% 1:2000
2-10 0.1% 1:1000
10-50 0.2% 1:500
50-100 0.5% 1:200
100-200 1% 1:100
200+ 4% 1:25

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 2 lot USDJPY (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:2000 0.05% 2 (Lots) * 100,000 / 2000 (đòn bẩy) 100.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 100.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 100.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 100.00 USD

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 15 lot EURUSD (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:2000 0.05% 2 (Lots) * 100,000 / 2000 (đòn bẩy) 100.00 EUR
8 1:1000 0.1% 8 (Lots) * 100,000 / 1000 (đòn bẩy) 800.00 EUR
5 1:500 0.2% 5 (Lots) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) 1,000.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,900.00 EUR

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,900.00 EUR
Tỷ Giá (USD/EUR) 1.1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,090.00 USD

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 210 lot USDJPY (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:2000 0.05% 2 (Lots) * 100,000 / 2000 (đòn bẩy) 100.00 USD
8 1:1000 0.1% 8 (Lots) * 100,000 / 1000 (đòn bẩy) 800.00 USD
40 1:500 0.2% 40 (Lots) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) 8,000.00 USD
50 1:200 0.5% 50 (Lots) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) 25,000.00 USD
100 1:100 1% 100 (Lots) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) 100,000.00 USD
10 1:25 4% 10 (Lots) * 100,000 / 25 (đòn bẩy) 40,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 173,900.00 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 173,900.00 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 26,085,000.00 JPY

FX Minors

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-10 0.2% 1:500
10-50 0.5% 1:200
50-100 1% 1:100
100-200 2% 1:50
200+ 4% 1:25

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 10 lot EURJPY (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
10 1:500 0.2% 10 (Lots) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) 2,000.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,000.00 EUR

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,000.00 EUR
Tỷ Giá (EUR/EUR) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,000.00 EUR

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 120 lot EURJPY (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
10 1:500 0.2% 10 (Lots) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) 2,000.00 EUR
40 1:200 0.5% 40 (Lots) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) 20,000.00 EUR
50 1:100 1% 50 (Lots) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) 50,000.00 EUR
20 1:50 2% 20 (Lots) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) 40,000.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 112,000.00 EUR

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 112,000.00 EUR
Tỷ Giá (USD/EUR) 1.1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 123,200.00 USD

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 210 lot EURJPY (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
10 1:500 0.2% 10 (Lots) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) 2,000.00 EUR
40 1:200 0.5% 40 (Lots) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) 20,000.00 EUR
50 1:100 1% 50 (Lots) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) 50,000.00 EUR
100 1:50 2% 100 (Lots) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) 200,000.00 EUR
10 1:25 4% 10 (Lots) * 100,000 / 25 (đòn bẩy) 40,000.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 312,000.00 EUR

Giả sử tỷ giá EUR/JPY ở mức 160.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 312,000.00 EUR
Tỷ Giá (USD/JPY) 160.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 49,920,000.00 JPY

FX Exotics

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-20 0.5% 1:200
20-50 1% 1:100
50-100 2% 1:50
100+ 4% 1:25

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 20 lot USDZAR (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
20 1:200 0.5% 20 (Lots) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) 10,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 10,000.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 10,000.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 10,000.00 USD

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 55 lot EURZAR (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
20 1:200 0.5% 20 (Lots) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) 10,000.00 EUR
30 1:100 1% 30 (Lots) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) 30,000.00 EUR
5 1:50 2% 5 (Lots) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) 10,000.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 50,000.00 EUR

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 50,000.00 EUR
Tỷ Giá (USD/EUR) 1.1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 55,000.00 USD

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 105 lot USDZAR (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
20 1:200 0.5% 20 (Lots) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) 10,000.00 USD
30 1:100 1% 30 (Lots) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) 30,000.00 USD
50 1:50 2% 50 (Lots) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) 100,000.00 USD
5 1:25 4% 5 (Lots) * 100,000 / 25 (đòn bẩy) 20,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 160,000.00 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 160,000.00 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 24,000,000.00 JPY

Kim loại (Vàng)

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-2 0.05% 1:2000
2-5 0.1% 1:1000
5-10 0.2% 1:500
10-20 0.5% 1:200
20-40 1% 1:100
40-80 2% 1:50
80+ 4% 1:25

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 2 lot XAUUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Vàng đang là XAUUSD: 1,950.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:2000 0.05% 2 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 2000 (đòn bẩy) 195.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 195.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 195.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 195.00 USD

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 15 lot XAUUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Vàng đang là XAUUSD: 1,950.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:2000 0.05% 2 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 2000 (đòn bẩy) 195.00 USD
3 1:1000 0.1% 3 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 1000 (đòn bẩy) 585.00 USD
5 1:500 0.2% 5 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 500 (đòn bẩy) 1,950.00 USD
5 1:200 0.5% 5 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 200 (đòn bẩy) 4,875.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 7,605.00 USD

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 7,605.00 USD
Tỷ Giá (USD/EUR) 0.91
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 6,920.55.00 EUR

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 85 lot XAUUSD (Mua hoặc Bán).

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:2000 0.05% 2 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 2000 (đòn bẩy) 195.00 USD
3 1:1000 0.1% 3 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 1000 (đòn bẩy) 585.00 USD
5 1:500 0.2% 5 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 500 (đòn bẩy) 1,950.00 USD
10 1:200 0.5% 10 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 200 (đòn bẩy) 9,750.00 USD
20 1:100 1% 20 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 100 (đòn bẩy) 39,000.00 USD
40 1:50 2% 40 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 50 (đòn bẩy) 156,000.00 USD
5 1:25 4% 5 (Lots) * 100 * 1,950.00 / 25 (đòn bẩy) 39,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 246,480.00 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 246,480.00 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 36,972,000.00 JPY

Kim loại (Bạc)

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-5 0.5% 1:200
5-20 1% 1:100
20-40 4% 1:25
40+ 10% 1:10

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 5 lot XAGUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Bạc đang là XAGUSD: 20.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
5 1:200 0.5% 5 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 200 (đòn bẩy) 2,500.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,500.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,500.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 2,500.00 USD

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 25 lot XAGUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Bạc đang là XAGUSD: 20.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
5 1:200 0.5% 5 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 200 (đòn bẩy) 2,500.00 USD
15 1:100 1% 15 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 100 (đòn bẩy) 15,000.00 USD
5 1:25 4% 5 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 25 (đòn bẩy) 20,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 37,500.00 USD

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 37,500.00 USD
Tỷ Giá (USD/EUR) 0.91
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 34,125.00 EUR

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 45 lot XAGUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Bạc đang là XAGUSD: 20.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
5 1:200 0.5% 5 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 200 (đòn bẩy) 2,500.00 USD
15 1:100 1% 15 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 100 (đòn bẩy) 15,000.00 USD
20 1:25 4% 20 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 25 (đòn bẩy) 80,000.00 USD
5 1:10 10% 5 (Lots) * 5,000 * 20.00 / 10 (đòn bẩy) 50,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 147,500.00 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 147,500.00 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 22,125,000.00 JPY

Kim loại (Bạch kim & Palladium)

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-2 1% 1:100
2-10 2% 1:50
10-20 4% 1:25
20+ 10% 1:10

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 2 lot XPTUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Bạch Kim đang là XPTUSD: 900.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:100 1% 2 (Lots) * 100 * 900.00 / 100 (đòn bẩy) 1,800.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,800.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,800.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,800.00 USD

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 15 lot XPTUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Bạch Kim đang là XPTUSD: 900.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:100 1% 2 (Lots) * 100 * 900.00 / 100 (đòn bẩy) 1,800.00 USD
8 1:50 2% 8 (Lots) * 100 * 900.00 / 50 (đòn bẩy) 14,400.00 USD
5 1:25 4% 5 (Lots) * 100 * 900.00 / 25 (đòn bẩy) 18,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 34,200.00 USD

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 34,200.00 USD
Tỷ Giá (USD/EUR) 0.91
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 31,122.00 EUR

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 25 lot XPTUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử giá Bạc đang là XAGUSD: 20.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:100 1% 2 (Lots) * 100 * 900.00 / 100 (đòn bẩy) 1,800.00 USD
8 1:50 2% 8 (Lots) * 100 * 900.00 / 50 (đòn bẩy) 14,400.00 USD
10 1:25 4% 10 (Lots) * 100 * 900.00 / 25 (đòn bẩy) 36,000.00 USD
5 1:10 10% 5 (Lots) * 100 * 900.00 / 10 (đòn bẩy) 45,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 97,200.00 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 97,200.00 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 14,580,000.00 JPY

Chỉ số chính

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-5 0.2% 1:500
5-25 0.5% 1:200
25-50 1% 1:100
50-100 2% 1:50
100-200 4% 1:25
200+ 10% 1:10

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 5 lot US30 (Mua hoặc Bán).

Giả sử US30 đang là: 35,000.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
5 1:500 0.2% 5 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 500 (đòn bẩy) 350.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 350.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 350.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 350.00 USD

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 30 lot US30 (Mua hoặc Bán).

Giả sử US30 đang là: 35,000.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
5 1:500 0.2% 5 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 500 (đòn bẩy) 350.00 USD
20 1:200 0.5% 20 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 200 (đòn bẩy) 3,500.00 USD
5 1:100 1% 5 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 100 (đòn bẩy) 1,750.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 5,600.00 USD

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 5,600.00 USD
Tỷ Giá (USD/EUR) 0.91
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 5,096.00 EUR

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 205 lot US30 (Mua hoặc Bán).

Giả sử US30 đang là: 35,000.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
5 1:500 0.2% 5 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 500 (đòn bẩy) 350.00 USD
20 1:200 0.5% 20 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 200 (đòn bẩy) 3,500.00 USD
25 1:100 1% 25 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 100 (đòn bẩy) 8,750.00 USD
50 1:50 2% 50 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 50 (đòn bẩy) 35,000.00 USD
100 1:25 4% 100 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 25 (đòn bẩy) 140,000.00 USD
5 1:10 10% 5 (Lots) * 1 * 35,000.00 / 10 (đòn bẩy) 17,500.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 205,100.00 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 205,100.00 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 30,765,000.00 JPY

Chỉ số phụ

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-20 1% 1:100
20-50 2% 1:50
50-100 4% 1:25
100-200 10% 1:10
200+ 20% 1:5

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 20 lot ES35 (Mua hoặc Bán).

Giả sử ES35 đang là: 9,500.00 EUR

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
20 1:100 1% 20 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 100 (đòn bẩy) 1,900.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,900.00 EUR

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,900.00 EUR
Tỷ Giá (EUR/EUR) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 1,900.00 EUR

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 55 lot ES35 (Mua hoặc Bán).

Giả sử ES35 đang là: 9,500.00 EUR

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
20 1:100 1% 20 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 100 (đòn bẩy) 1,900.00 EUR
30 1:50 2% 30 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 50 (đòn bẩy) 5,700.00 EUR
5 1:25 4% 5 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 25 (đòn bẩy) 1,900.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 9,500.00 EUR

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 9,500.00 EUR
Tỷ Giá (USD/EUR) 1.1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 10,450.00 USD

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 205 lot ES35 (Mua hoặc Bán).

Giả sử ES35 đang là: 9,500.00 EUR

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
20 1:100 1% 20 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 100 (đòn bẩy) 1,900.00 EUR
30 1:50 2% 30 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 50 (đòn bẩy) 5,700.00 EUR
50 1:25 4% 50 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 25 (đòn bẩy) 19,000.00 EUR
100 1:10 10% 100 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 10 (đòn bẩy) 95,000.00 EUR
5 1:5 20% 5 (Lots) * 1 * 9,500.00 / 5 (đòn bẩy) 9,500.00 EUR
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 131,100.00 EUR

Giả sử tỷ giá EUR/JPY ở mức 160.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 131,100.00 EUR
Tỷ Giá (EUR/JPY) 160.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 20,976,000.00 JPY

Năng lượng (UKOil & USOil)

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-2 0.2% 1:500
2-10 0.5% 1:200
10-50 1% 1:100
50-100 4% 1:25
100+ 10% 1:10

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 2 lot UKOIL (Mua hoặc Bán).

Giả sử UKOIL đang là: 75,00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:500 0.2% 2 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 500 (đòn bẩy) 300.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 300.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 300.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 300.00 USD

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 15 lot UKOIL (Mua hoặc Bán).

Giả sử UKOIL đang là: 75,00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:500 0.2% 2 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 500 (đòn bẩy) 300.00 USD
8 1:200 0.5% 8 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 200 (đòn bẩy) 3,000.00 USD
5 1:100 1% 5 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 100 (đòn bẩy) 3,750.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 7,050.00 USD

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 7,050.00 USD
Tỷ Giá (USD/EUR) 0.91
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 6,415.50 EUR

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 105 lot UKOIL (Mua hoặc Bán).

Giả sử UKOIL đang là: 75,00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:500 0.2% 2 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 500 (đòn bẩy) 300 USD
8 1:200 0.5% 8 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 200 (đòn bẩy) 3,000 USD
40 1:100 1% 40 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 100 (đòn bẩy) 30,000 USD
50 1:25 4% 50 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 25 (đòn bẩy) 150,000 USD
5 1:10 10% 5 (Lots) * 1,000 * 75.00 / 10 (đòn bẩy) 37,500 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 220,800 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 220,800 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 33,120,000.00 JPY

Tiền điện tử (BTC & ETH)

Lots Ký Quỹ Đòn bẩy tối đa
0-2 0.2% 1:500
2-10 0.5% 1:200
10-20 2% 1:50
20-30 4% 1:25
30-40 10% 1:10
40+ 20% 1:5

Một tài khoản USD có đòn bẩy 1:2000 và 2 lot BTCUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử BTCUSD đang là: 40,000.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:500 0.2% 2 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 500 (đòn bẩy) 160.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 160.00 USD

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giống với tiền tệ ký hiệu, do đó tỷ lệ chuyển đổi là 1.

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 160.00 USD
Tỷ Giá (USD/USD) 1
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 160.00 USD

Một tài khoản EUR có đòn bẩy 1:2000 và 15 lot BTCUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử BTCUSD đang là: 40,000.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:500 0.2% 2 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 500 (đòn bẩy) 160.00 USD
8 1:200 0.5% 8 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 200 (đòn bẩy) 1,600.00 USD
5 1:50 2% 5 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 50 (đòn bẩy) 4,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 5,760.00 USD

Giả sử tỷ giá EUR/USD ở mức 1.1000

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 5,760.00 USD
Tỷ Giá (USD/EUR) 0.91
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 5,241.60 EUR

Một tài khoản JPY có đòn bẩy 1:2000 và 45 lot BTCUSD (Mua hoặc Bán).

Giả sử BTCUSD đang là: 40,000.00 USD

Mức ký quỹ yêu cầu sẽ như sau:

Lots Đòn Bẩy Tỷ Lệ Ký Quỹ Tính Toán Mức Ký Quỹ Số Tiền Ký Quỹ
2 1:500 0.2% 2 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 500 (đòn bẩy) 160 USD
8 1:200 0.5% 8 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 200 (đòn bẩy) 1,600.00 USD
10 1:50 2% 10 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 50 (đòn bẩy) 8,000.00 USD
10 1:25 4% 10 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 25 (đòn bẩy) 16,000.00 USD
10 1:10 10% 10 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 10 (đòn bẩy) 40,000.00 USD
5 1:5 20% 5 (Lots) * 1 * 40,000.00 / 5 (đòn bẩy) 40,000.00 USD
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 105,760 USD

Giả sử tỷ giá USD/JPY ở mức 150.00

Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 105,760 USD
Tỷ Giá (USD/JPY) 150.00
Tổng Ký Quỹ Yêu Cầu 15,864,000.00 JPY

Đòn bẩy động không áp dụng cho một số loại tài sản hoặc loại tài khoản.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem thêm thông tin tại trang thông số kĩ thuật.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để bảo vệ các vị thế khỏi biến động có thể xảy ra khi có tin tức về các sự kiện quan trọng và khoảng thời gian cụ thể ảnh hưởng đến biến động chung của thị trường.

Cần có số tiền ký quỹ cao hơn để mở lệnh trong những khoảng thời gian này, hay còn được gọi là khoảng thời gian HMR (yêu cầu ký quỹ cao hơn).

Khoảng thời gian HMR bao gồm 15 phút trước khi phát hành tin tức lớn cho đến 10 phút sau đó và 2 giờ trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu và 1 giờ sau khi thị trường mở cửa vào thứ Hai.

Đòn bẩy tối đa có sẵn cho các lệnh mới được mở trong khoảng thời gian HMR được tự động đặt thành 1:200.

Xin lưu ý rằng các hạn chế sẽ chỉ áp dụng cho các vị thế được mở trong khoảng thời gian này. Yêu cầu ký quỹ của các vị thế hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Việc đóng một vị thế phòng ngừa rủi ro trong thời gian HMR có thể thất bại nếu không có đủ số tiền ký quỹ để đáp ứng các yêu cầu, đặc biệt là các yêu cầu ký quỹ cao hơn ở nửa sau của lệnh phòng ngừa rủi ro tại thời điểm đóng.

Loại Tài Sản HMR Leverage
FX Majors 1:200
Vàng 1:200
FX Minors 1:100
Chỉ số chính 1:100
Dầu thô 1:50
FX Exotics 1:50
Bạc 1:50
BTC & ETH 1:10
Chỉ số phụ 1:10
Bạch kim & Palladium 1:10