Logo

Giấy Phép

ham Gia Cùng Nhà Môi Đa Giấp Phép Được Cấp.

Giải Pháp Sao Chép Giao Dịch

Giấy Phép

XS Group là nhà cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính toàn cầu được cấp phép bởi các cơ quan quản lý của các khu vực tài chính có uy tín nhất trên toàn cầu.

Chúng tôi ưu tiên tuân thủ quy định để đảm bảo sự tin cậy, tính toàn vẹn và trách nhiệm giải trình trong ngành tài chính toàn cầu. Hoạt động của chúng tôi tuân thủ các quy định và yêu cầu do các cơ quan có liên quan ở từng khu vực pháp lý nơi chúng tôi hoạt động đặt ra.

Pháp nhân & Giấy phép

XS Ltd

XS Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với số giấy phép: SD089.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm cấp phép, quản lý, thực thi các yêu cầu pháp lý và tuân thủ, giám sát và giám sát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles.

XS Ltd hoạt động thông qua website www.xs.com để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của mình cho một số khu vực pháp lý nhất định mà việc cung cấp đó không trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

XS Prime Ltd

XS Prime Ltd được đăng ký theo luật pháp Úc với mã số công ty (141 194 934) và văn phòng đăng ký: MORRIS MENNILLI, SUITE 701 LEVEL 7 , 92 PITT STREET , SYDNEY NSW 2000.

XS Prime Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) với số giấy phép: 374409.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) quản lý các công ty đã đăng ký, thị trường tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài chính và dịch vụ tín dụng tại Úc. Để biết thêm thông tin về cơ quan quản lý, vui lòng tham khảo https://asic.gov.au/

Công ty TNHH thị trường XS

XS Markets Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với số giấy phép 412/22.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là cơ quan giám sát công cộng độc lập chịu trách nhiệm giám sát các dịch vụ đầu tư ở Síp. Để biết thêm thông tin về cơ quan quản lý, vui lòng tham khảo www.cysec.gov.cy.

XS Finance Ltd

XS Finance Ltd được đăng ký theo luật của Lãnh thổ Liên bang Labuan, Malaysia với mã số công ty LL17310 và văn phòng đăng ký: Unit B, Lot 49, 1st Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca-Ranca, 87000 F.T. Labuan, Malaysia.

XS Finance Ltd được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (LFSA) với số giấy phép: MB/21/0081.

Labuan FSA là cơ quan theo luật định chịu trách nhiệm phát triển và quản lý Trung tâm Tài chính và Kinh doanh Quốc tế Labuan (Labuan IBFC). Để biết thêm thông tin về cơ quan quản lý, vui lòng tham khảo  https://www.labuanfsa.gov.my/

XS ZA (Pty) Ltd

XS ZA (Pty) Ltd được đăng ký theo luật pháp Nam Phi với số 2023/608801/07, văn phòng đăng ký: 38 Stella Road, Wetten, Cape Town, Western Cape, 7788.

XS ZA (Pty) Ltd được Cơ Quan Quản Lý Tài Chính (FSCA) ở Nam Phi ủy quyền và quản lý với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Chính (FSP) với số FSP 53199.

FSCA chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động thị trường. FSCA nhằm mục đích nâng cao và hỗ trợ tính hiệu quả và tính toàn vẹn của thị trường tài chính và bảo vệ khách hàng, thúc đẩy sự công bằng của các tổ chức tài chính.

Để biết thêm thông tin về cơ quan quản lý, vui lòng tham khảo https://www.fsca.co.za/

Các thực thể trên được ủy quyền hợp pháp để hoạt động dưới thương hiệu và nhãn hiệu của XS Group.

Hạn chế trong khu vực: XS Group không cung cấp dịch vụ của mình cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Iran, Bắc Triều Tiên và Myanmar.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trên trang web này không hướng tới cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Các quy định pháp lý đối với chương trình bồi thường cho nhà đầu tư sẽ khác nhau tùy thuộc vào đơn vị của Tập đoàn XS mà bạn đang hợp tác.

Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích và không được hiểu là khuyến nghị đầu tư hoặc lời khuyên đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc chào mời tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào.


Register

3 bước đơn giản

Register
Register
Register
Đăng ký
 
Nạp
 
GIAO DỊCH