An Toàn Quỹ

An Toàn Quỹ Và Bảo Mật Thông Tin Là Ưu Tiên Hàng Đầu.

Giải Pháp Sao Chép Giao Dịch

Bảo Vệ Tài Sản Khách Hàng


Tại XS.com, chúng tôi ưu tiên bảo mật và an toàn tài sản của khách hàng bằng cách liên tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thực hiện các giao thức bảo mật tiên tiến để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính có uy tín nhất trên thế giới và thực hiện tách biệt quỹ của khách hàng để đảm bảo tài sản của khách hàng luôn an toàn, bảo mật và được bảo vệ.

Tham gia XS

BẢO HIỂM NÂNG CAO LÊN ĐẾN 5.000.000 USD

XS cung cấp cho khách hàng bảo hiểm bổ sung từ 10.000 USD và lên tới 5.000.000 USD đối với các yêu cầu bồi thường do thiếu sót, gian lận, sơ suất và các rủi ro khác có thể dẫn đến tổn thất tài chính của khách hàng. Chương trình Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự này được bảo lãnh bởi Lloyd's of London và đảm bảo tất cả khách hàng và bên thứ ba làm việc với XS đều có được sự bảo vệ cần thiết.


Tham gia XS

Tách Biệt Tài Sản Của Khách Hàng

Tất cả các tài khoản của khách hàng được tách biệt khỏi quỹ của công ty bằng cách được giữ trong các tài khoản riêng biệt với các tổ chức tài chính có uy tín nhất trên thế giới.


Tham gia XS

Quy Định

XS Group là nhà cung cấp dịch vụ tài chính và fintech đa quốc gia với các thực thể được quản lý và ủy quyền tại các khu vực pháp lý khác nhau trên toàn cầu. Chúng tôi không ngừng phấn đấu để tuân thủ các hướng dẫn quy định quốc tế nghiêm ngặt nhất.


Tham gia XS

Tiêu Chuẩn Bảo Mật

Tại XS.com, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng của mình và triển khai các giao thức bảo mật tiên tiến để đảm bảo hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu nghiêm ngặt nhất.


Tham gia XS

Câu Chuyện Thành Công

Kể từ năm 2010, XS Group đã cung cấp cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và nhà môi giới trên toàn thế giới quyền truy cập vào thanh khoản tổ chức sâu và công nghệ giao dịch tiên tiến, kết hợp với trải nghiệm người dùng hiệu quả, quản lý mối quan hệ chất lượng cao và hỗ trợ khách hàng tuyệt vời.