##parent-placeholder-efbf2abd3cb9092704981f0af5f2078237b550fb## Khám Phá Đa Dạng Tài Khoản | XS.com
Logo

loại tài khoản

Tối Đa Hoá Tiềm Năng Giao Dịch Với Đa Dạng Tài Khoản.

Giải Pháp Sao Chép Giao Dịch

Tài khoản yêu thích

Cent

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại
popular

Tiêu chuẩn

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại, Tiền điện tử, Năng lượng, Chỉ số, Futures, Cổ phiếu

Micro

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại, Năng lượng, Chỉ số

Các loại tài khoản chuyên nghiệp

Ưu tú

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
0.1
Hoa hồng
$3 mỗi bên
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại, Tiền điện tử, Năng lượng, Chỉ số, Futures
popular

Pro

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
0.7
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ , Kim loại, Tiền điện tử, Năng lượng, Chỉ số, Futures, Cổ phiếu

VIP

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
0.1
Hoa hồng
Công cụ
Tiền tệ , Kim loại, Tiền điện tử, Năng lượng, Chỉ số, Futures, Hàng hóa

Các loại tài khoản đặc biệt của đối tác

Extra

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
2.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại, Tiền điện tử, Năng lượng, Chỉ số, Futures
popular

Classic

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
1.6
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại, Tiền điện tử, Năng lượng, Chỉ số, Futures

Copy Trading Account types

popular

COPY STANDARD

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại (Vàng & Bạc)

COPY PRO

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
0.7
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ, Kim loại (Vàng & Bạc)
Register

3 bước đơn giản

Register
Register
Register
Đăng ký
 
Nạp
 
GIAO DỊCH