Tài khoản Tiêu Chuẩn

Giao dịch trên loại tài khoản phổ biến nhất

Giải Pháp Sao Chép Giao Dịch

Tài khoản Tiêu chuẩn phù hợp cho cả nhà giao dịch mới hoặc đã có kinh nghiệm, thích trải nghiệm giao dịch đơn giản và thân thiện. Loại tài khoản này cung cấp mức chênh lệch cạnh tranh, khớp lệnh thị trường tốc độ cực cao trên một loạt các công cụ giao dịch cho nhiều loại tài sản khác nhau. Với tài khoản Tiêu chuẩn, bạn có thể khám phá thị trường toàn cầu một cách dễ dàng và linh hoạt. Tài khoản cung cấp quyền truy cập vào hơn 7 loại tài sản và có sẵn trên cả nền tảng MT4 và MT5.

Lợi ích của tài khoản Tiêu Chuẩn

Tài khoản Tiêu Chuẩn

Không yêu cầu tiền nạp tối thiểu.

Tài khoản Tiêu Chuẩn

Ổn định, chênh lệch thấp, không có hoa hồng.

Tài khoản Tiêu Chuẩn

Khớp lệnh thị trường nhanh chóng (không lặp giá).

Tài khoản Tiêu Chuẩn

Truy cập vào hơn 7 loại tài sản giao dịch.

Tài khoản Tiêu Chuẩn

Có sẵn trên MT4 và MT5.

Tiền nạp tối thiểu X X
Số lượng tài khoản tối đa/ PA 10 10
Tài khoản demo
Đồng tiền yết giá USD EUR JPY USD EUR JPY
Sản phẩm Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Hàng hóa
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Hàng hóa
Cổ phiếu

Chênh lệch trung bình 1.1 1.1
Hoa hồng X X
Mức dừng 0 0
Tùy chọn free swap

Kích thước lot Standard (100,000) Standard (100,000)
Khối lượng tối thiểu 0.01 Lot 0.01 Lot
Khối lượng tối đa mỗi lệnh (Ban ngày) 100 100
Khối lượng tối đa mỗi lệnh (Ban đêm) 50 50
Tổng khối lượng tối đa của các lệnh chờ xử lý X X
Tổng khối lượng lệnh mở tối đa X X

Tổng lệnh chờ tối đa 600 X
Tổng lệnh mở tối đa 600 X
Tổng lệnh chờ và lệnh mở tối đa 600 X

ĐÒN BẨY ĐỘNG
Đòn bẩy tối đa của tài khoản 1:2000 1:2000
Mức ký quỹ 40% 40%
Mức dừng 20% 20%
Ký quỹ hedged 0 0
Register

3 bước đơn giản

Register
Register
Register
Đăng ký
 
Nạp
 
GIAO DỊCH