loại tài khoản

Khám phá các loại tài khoản đa dạng của chúng tôi


Khám phá các loại tài khoản được thiết kế cẩn thận của chúng tôi, được thiết kế để phục vụ nhà giao dịch ở mọi cấp độ, khám phá lợi ích của từng loại tài khoản và chọn loại tài khoản phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn.
Các loại tài khoản đa dạng của chúng tôi cung cấp các tính năng và lợi thế khác nhau, cho phép bạn tiếp cận thị trường toàn cầu và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình.
Truy cập nhiều công cụ giao dịch với điều kiện giao dịch cạnh tranh và tận hưởng trải nghiệm giao dịch tốt nhất trong ngành với XS.

Tài khoản yêu thích

Cent

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Popular

Tiêu chuẩn

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Futures
Cổ phiếu
Hàng hóa

Micro

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
1.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Năng lượng
Chỉ số

Các loại tài khoản chuyên nghiệp

Ưu tú

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
0.1
Hoa hồng
$3 mỗi bên
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Futures
Cổ phiếu
Hàng hóa
Popular

Pro

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
0.7
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Futures
Cổ phiếu
Hàng hóa

VIP

Nền tảng giao dịch
MT5
Spread trung bình
0.1
Hoa hồng
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Futures
Cổ phiếu
Hàng hóa

Các loại tài khoản đặc biệt của đối tác

Popular

Extra

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
2.1
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Futures
Cổ phiếu
Hàng hóa

Classic

Nền tảng giao dịch
MT4 , MT5
Spread trung bình
1.6
Hoa hồng
X
Công cụ
Tiền tệ
Kim loại
Tiền điện tử
Năng lượng
Chỉ số
Futures
Cổ phiếu
Hàng hóa