chuyên gia giáo dục

Hợp tác với một nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu

Chương trình chuyên gia giáo dục

Tại XS, chúng tôi tin tưởng vào giáo dục và chúng tôi hiểu tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo phù hợp để thành công trong giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu.

Một nền giáo dục và đào tạo phù hợp sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về những rủi ro của thị trường tài chính và đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong khi giao dịch.

Chương trình Chuyên gia Giáo dục tại XS được thiết kế để hỗ trợ và hợp tác với những người tập trung vào giáo dục và đào tạo.

Cho dù bạn điều hành một trung tâm giáo dục, trang web giáo dục hay bạn là chuyên gia thực hiện các hội thảo/hội thảo trên web về giáo dục, chúng tôi sẽ rất vui khi thảo luận về việc hợp tác với bạn.

Nếu bạn muốn biết thêm về chương trình chuyên gia giáo dục của chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected].

快速訪問

快速访问