Người ảnh hưởng và Đại sứ thương hiệu

Hợp tác với một nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu

Chương trình Người ảnh hưởng và Đại sứ thương hiệu

Là một thương hiệu toàn cầu có uy tín, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của việc xây dựng thương hiệu tốt và nâng cao nhận thức về thương hiệu trên các kênh và phân khúc thị trường khác nhau, do đó chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tiếp thị có ảnh hưởng và đại sứ thương hiệu.

tiếp thị có ảnh hưởng và đại sứ thương hiệu liên quan đến việc tận dụng đối tượng trung thành của bạn để tạo và nâng cao nhận thức về thương hiệu cũng như giới thiệu khách hàng với các công ty được tài trợ.

Chương trình người có ảnh hưởng & đại sứ thương hiệu của chúng tôi được thiết kế dành cho những người có sự hiện diện trực tuyến và/hoặc ngoại tuyến có uy tín và đối tượng trung thành, đồng thời muốn được một thương hiệu toàn cầu có uy tín trong ngành dịch vụ tài chính liên kết.

Chương trình này cho phép bạn cung cấp cho khán giả trung thành của mình quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến và trải nghiệm giao dịch tốt nhất trong ngành dịch vụ tài chính.

Nếu bạn muốn biết thêm về chương trình người ảnh hưởng và đại sứ thương hiệu của chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected].

快速訪問

快速访问