Người quản lý tài sản

Hợp tác với một nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu

Chương trình quản lý tài sản

Chương trình quản lý tài sản tại XS được thiết kế dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhà quản lý tiền và , nhà quản lý tài sản giao dịch thay mặt cho khách hàng hoặc nhà đầu tư của họ.

Nó cho phép các nhà đầu tư/khách hàng trao quyền cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp thay mặt họ giao dịch trên tài khoản giao dịch của họ với XS.

Người quản lý tài sản sẽ có thể giao dịch trên tài khoản của khách hàng của họ trong khi Nhà đầu tư sẽ có quyền truy cập chỉ xem vào tài khoản của họ.

Nếu bạn muốn biết thêm về chương trình quản lý tài sản của chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected].

快速訪問

快速访问