Hợp pháp

Giấy phép nhóm & Tài liệu pháp lý

XS Group là nhà cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính đa quốc gia với các thực thể được quản lý và ủy quyền ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau trên toàn cầu.

Giấy phép nhóm & Thực thể

XS Ltd

XS Ltd được đăng ký tại Seychelles với Số đăng ký 8428765-1 và văn phòng đăng ký tại F20, tầng 1, Eden Plaza, Eden Island, Victoria, Seychelles.

XS Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với số giấy phép: SD089.

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSA) là cơ quan quản lý tự trị chịu trách nhiệm cấp phép, quản lý, thực thi các yêu cầu tuân thủ và quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles.

XS Ltd hoạt động dưới trang web www.xs.com để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của mình cho một số khu vực tài phán nhất định mà việc cung cấp đó không trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Công ty TNHH XS Prime

XS Prime Ltd được đăng ký tại Úc với số đăng ký 141 194 934 và văn phòng đăng ký tại Grosvenor Place’ Level 29, 225 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia.

XS Prime Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) với Số Giấy phép: 374409.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) quản lý các công ty đã đăng ký, thị trường tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài chính và dịch vụ tín dụng tại Úc. Để biết thêm thông tin về cơ quan quản lý, vui lòng tham khảo https://asic.gov.au/

XS Prime Ltd hoạt động dưới trang web www.xsprime.com

XS thị trường Ltd

XS Markets Ltd được đăng ký tại Síp với số đăng ký HE386563 và văn phòng đăng ký tại Agiou Andreou, 365, Tòa án Efstathiou, Tầng 2, Văn phòng 201, 3035, Limassol, Síp.

XS Markets Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) với giấy phép số 412/22.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là cơ quan giám sát công độc lập chịu trách nhiệm giám sát, ngoài những điều khác, các dịch vụ đầu tư tại Síp. Để biết thêm thông tin về cơ quan quản lý, vui lòng tham khảo www.cysec.gov.cy.

XS Markets Ltd hoạt động dưới trang web www.xsmarkets.com

Công Ty TNHH Hệ Thống XS

XS Fintech Ltd được đăng ký tại Síp với số HE 426566 và văn phòng đăng ký tại Agiou Andreou, 365, Tòa án Efstathiou, Tầng 2, Văn phòng 201, 3035, Limassol, Síp.

XS Fintech Ltd là nhánh công nghệ và fintech của Tập đoàn XS.

Các thực thể trên được ủy quyền hợp lệ để hoạt động dưới thương hiệu và nhãn hiệu của Tập đoàn XS.

Hạn chế khu vực: Tập đoàn XS không cung cấp dịch vụ của mình cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Iran, Bắc Triều Tiên và Myanmar.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang web này không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Các điều khoản quy định đối với chương trình bồi thường cho nhà đầu tư khác nhau tùy thuộc vào pháp nhân Tập đoàn XS mà bạn đang tham gia.

Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích và không nên được hiểu là khuyến nghị đầu tư hoặc lời khuyên đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc chào mời tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Tài liệu pháp lý

3 bước để Bắt đầu Giao dịch

xs online trading

Đăng ký

xs online trading
xs online trading

Nạp tiền

xs online trading

Giao dịch

快速訪問

快速访问